HØJSKOLE FOR UNGE. ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE ER EN AF DANMARKS UNGDOMS HØJSKOLER - ET ALTERNATIV TIL EN EFTERSKOLE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Links
- Tilvalgsfag
- Fællesfag
- Vejledning
- Temauger

LINJEFAG

- Rytmisk musik
- Kunst & Design
- Teater
- Pædagogik &    psykologi
- Film & medie
- Uddannelses-    forberedende    kursus
- Gastronomi &    service

 

Bus

Skolen har sin egen bus som bl.a. bruges til "ud af huset" hver fredag

 

Andebølle Ungdomshøjskole

 

 

 

 

FÆLLESFAG PÅ ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

 

Morgensamling

Formålet er at styrke fællesskabet og den familiære atmosfære, der er på en kostskole.

Vi har hver morgen, efter morgenmaden en ½ times samling, hvor vi har fællessang, afkrydsning, livsoplysning, informationer, mærkedage og postudlevering.

 

Morgensamlingen er i sagens natur varierende i forhold til hvilket indhold der præsenteres. Den faste struktur er dog afkrydsning og postudlevering.

Morgensamling på Andebølle Ungdomshøjskole

 

Fælles- / Højskoleaften

Hver uge er der flere højskoleaftenener. Lærere og frivillige skiftes til at lave fællessang, kor, oplæg, foredrag, film, aktiviteter eller undervisning.

 

Derudover kommer Fernando hver mandag aften og underviser i salsadans.

Fællesaftener er for alle elever - et godt forum for gode fællesoplevelser.

 

Dannelse

Faget er et alment dannende forum for den gode gamle traditionelle højskoleundervisning.

Dialog, samtale, samvær, samhørighed og refleksion er det bærende i undervisningen.

Undervisningen er for alle elever på skolen. Der fokuseres på alment menneskelige udfordringer og løsningsmodeller.

 

Formålet med undervisningen er at styrke den enkelte elevs handlekraft i et demokratisk samfund.

 

 

Andebølle Ungdomshøjskole ud af huset

Ud af huset

På en højskole bruges udtrykket: "ud i samfundet". I "ud af huset", vil vi tage fysisk ud i verden og opleve den på egen krop, som man siger: virkeligheden er altings prøve. Det vil være en blanding af besøg på kulturinstitutioner, sportsaktiviteter, natur og møde med andre unge. Der vil også være besøg som beskæftiger sig med global opvarmning.

 

 

Der vil på morgensamlinger være oplæg til de forskellige emner. Ligesom der i bussen, via højtaleranlæg vil blive informeret om overordnede og praktiske forhold.

 

Vi benytter os af det privilegium at have vores egen bus, men udover det har hver tur sin forskellige form.

 

På kulturinstitionerne følger vi deres programmer/rundvisere for det optimale udbytte.

Til sportsaktiviteterne er der ligeledes trænere/vejledere til stede og på natur turene er det bare med at have den rette beklædning på og samarbejde i grupper om forskellige opgaver.

 

 

Tilmelding

Læs her hvordan du tilmelder dig et kursus på Andebølle Ungdomshøjskole

 

Du er også altid velkommen til at ringe til skolen

63 47 37 60

 

 

Galleri

Hverdag på Andebølle Ungdomshøjskole
Hverdag

 

Hverdag på Andebølle Ungdomshøjskole
Hverdag2

 

TAG PÅ HØJSKOLE I ANDEBØLLE. UGDOMSHØJSKOLE FOR UNGE 16-19 ÅR.