HØJSKOLE FOR UNGE. ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE ER EN AF DANMARKS UNGDOMS HØJSKOLER - ET ALTERNATIV TIL EN EFTERSKOLE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Links
- Fællesfag
- Vejledning
- Temauger

LINJEFAG

- Rytmisk musik
- Kunst & Design
- Teater
- Film & medie

- Uddannelses-    forberedende    kursus

- Gastronomi &    service

 

 

FAG PÅ ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Faglig dygtiggørelse forudsætter åbenhed, aktiv deltagelse og kritisk stillingtagen af eleverne. Ved slutningen af opholdet får hver elev et skolediplom, hvor det fremgår, hvilke fag eleven har deltaget i.

Eleven vælger selv et linjefag, som han/hun skal følge under hele kurset. I linjefaget får eleven mulighed for intensivt at dyrke et interesseområde eller at afprøve et kreativt talent.


Eleven vil blive stærk i fagspecifikke begreber og teorier samt få erfaring med at anvende denne viden i en kreativt skabende proces. De tillærte kundskaber skal bl.a. bruges i praksis, når skolen drager på turne med musik, teater, udstillinger eller foredrag.Alle modtager undervisning i filosofi og demokrati, hvor forskellige aspekter af det fælles menneskeliv bliver belyst. Lige fra de store spørgsmål: ”Hvad er det at være et menneske?”, ”hvilke forskellige livssyn findes der?” til de meget konkrete: ”Hvordan træffer man en beslutning i et fællesskab?” og ”hvordan stifter man en forening?”

 

Der er minimum 21,5 timers obligatorisk undervisning om ugen og ofte tilbydes der ekstra undervisning, som det er frivilligt om man vil deltage i.

 

Der er ingen eksaminer, men til gengæld er undervisningen fokuseret på udvikling og styrkelse af elevens kompetencer.

 

 

 

 

Tilmelding

Læs her hvordan du tilmelder dig et kursus på Andebølle Ungdomshøjskole

 

Du er også altid velkommen til at ringe til skolen

63 47 37 60

 

 

Galleri

Musik Undervisning på Andebølle Ungdomshøjskole
Musik

 

Drama undervisning på Andebølle Ungdomshøjskole
Drama

 

Kunst og design på Andebølle Ungdomshøjskole
Kunst/Design

 

TAG PÅ HØJSKOLE I ANDEBØLLE. UGDOMSHØJSKOLE FOR UNGE 16-19 ÅR. "));

"));