Andebølle Ungdomshøjskole / kunsthøjskole tilbyder kunst og design som linjefag

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Links
- Fællesfag
- Vejledning
- Temauger

LINJEFAG

- Rytmisk musik
- Kunst & Design
- Teater
- Film & medie
- Uddannelses-    forberedende    kursus
- Gastronomi &    service

 

 

GASTRONOMI & SERVICE

 

De første 16 elever optages i marts 2011 og herefter optages 2. hold i august 2011.

 

Gastronomi og service på Andebølle Ungdomshøjskole

 

Kurset er åbent for alle mellem 16 og 19 år, som har interesse for at arbejde i køkken og som evt. har ønsker i retning af køkkenassistent - kokke eller SOSU uddannelsen.
(Der kræves ingen forudsætninger).

 

Formål

At give målgruppen mulighed for at gøre sig erfaringer indenfor gastronomi og service
for dermed at afklare interesse og styrke kompetencer indenfor faget med henblik på optagelse på relevant uddannelse.


At gøre målgruppen uddannelsesparat gennem styrket motivation, personlig udvikling
og øget almen viden.

 

Baggrund

Højskolen har gennem længere tid sat fokus på regeringens ambitiøse plan om at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og har i den forbindelse afsøgt mulighederne for inden for skoleformen at give unge mulighed for at afprøve og udvikle talenter som sammen med personlig udvikling og almen oplysning kan føre til en holdbar motivation til at vælge at gennemføre en relevant ungdomsuddannelse.


Skolen råder over faciliteter og viden som understøtter området og har registreret interesse fra tidligere elever. Endvidere har skolen mulighed for at tilbyde mentorstøtte eller særlig tilrettelagt støtte til den enkelte elev.

 

Evaluering

Efter endt kursus udfylder eleverne et evalueringsskema, hvor de anonymt kan tilkendegive deres mening om kurset og skolen som helhed.


Højskolen opretholder kontakt med den enkelte studerende de efterfølgende 6 måneder for at kunne måle konkrete resultater af kurset. De indsamlede data anvendes til en samlet skriftlig evaluering efter 2 gennemførte kurser ultimo december 2011.

 

Kompetencemål

Eleven skal efter gennemført kursus:


1. Have erhvervet sig viden og interesse for de problematikker der knytter sig til arbejde med gastronomi og service, herunder:
- sund kost og ernæring,
- håndtering af forskellige råvarer
- deltagelse i hygiejnekursus
- madlavning og servering


2. Være bevidst om spillereglerne i det demokratiske samfund, samt forstå egen rolle og muligheder som menneske i det danske samfund.


3. Møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå
betydningen af egen rolle i mødet med disse.

 

Beskrivelse af aktiviteter

Undervisningen er berammet til ialt 360 lektioner af 1 time fordelt over 16 uger med 22,5 lektioner i hver uge. I en vekslen mellem teoretisk og praktisk undervisning kommer
eleverne til at beskæftige sig med alle de områder, der hører til det at fremstille mad i et storkøkken.

 

Der undervises i rengøring af et køkken, samt i hvordan man undgår spredning og udvikling af bakterier i madvarerne. I forbindelse med hygiejne arbejdes der bl.a. med dyrkning af bakterier i petriskåle, således at det bliver synliggjort hvordan uønskede bakterier kan forurene maden.


Der fremstilles mad med elementer/råvarer fra de forskellige verdensdele, således at der bliver mulighed for nye smagsoplevelser, samt for at pirre både syns- og lugtesansen.
Ligeledes undervises der i, hvilke råvarer der er økonomiske og hvilke der er uøkonomiske at anvende, med henblik på, at eleverne på et tidspunkt selv skal varetage indkøb, måske få en s.u. til at række.


På det alment dannende plan stifter eleven indgående kendskab til spillereglerne I et moderne demokrati, hvilke muligheder der findes og hvilke krav der stilles til en medborger I Danmark. Endvidere styrkes elevens personlige udvikling gennem
detagelse i fællesaktiviteter og foredrag.

 

Financiering

1. Kurset vil kunne gennemføres som et højskoleophold hvor kursisten betaler kursusafgifter efter gældende regler, ca. 700 kroner per uge efter personlige tilskud.


2. Kurset kan gennemføres som et højskoleophold med tilknyttet mentor. Egenbetaling som ovenfor, men med et klart defineret behov for mentor støtte.


3. Kurset kan gennemføres som et modul i en Edannelse og finansieres efter gældende regler for disse uddannelser.


4. Kurset kan finansieres af kommunerne via den nye Ungepakke 2.
(www. ffd.dk/ungepakke2 )


5. Lokale eller Regionale Beskæftigelsesråd kan bevilge et antal pladser til kombinations Project elever, som anvises via lokale AF centre.
(www.ffd.dk/indsatsomraader/erhvervsskolesamarbejde)

 

Forventet effekt af projektet

På det personlige plan vil den enkelte studerende opnå bedre afklaring i forbindelse med studievalg. Samtidig vil den større forståelse for egen rolle i det omkringliggende samfund forøge mulighederne for at mestre eget liv.

 

 

Tilmelding

Læs her hvordan du tilmelder dig et kursus på Andebølle Ungdomshøjskole

 

Du er også altid velkommen til at ringe til skolen

63 47 37 60

 

 

Galleri

Kunst på Andebølle Ungdomshøjskole
Kunst/Design

 

Kunst på Andebølle Ungdomshøjskole
Kunst/Design

 

Kunst og design undervisningen på Andebølle Ungdoms Højskole tilbuder undervisning i formgivning, tegning og meget mere.

"));