HØJSKOLE FOR UNGE. ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE ER EN AF DANMARKS UNGDOMS HØJSKOLER - ET ALTERNATIV TIL EN EFTERSKOLE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Links
- Højskolekurser
- Priser
 

- Sommerkurser
- Liverollespil

- Cirkus

- Funky familie

- Dogcamp

- Kunstlegeplads

- Studyprep
- Mentorordning
- Kombinations-
   projekt

 

 

HØJSKOLE KURSER

Elever som er på højskole ophold på er på skolen ca. 6 måneder.

På højskole kurset vælger eleven de linjefag, som de har mest interesse for. Skolen tilbyder kreative linjefag som fx. musik, teater, film og medie, pædagogik og psykologi.

 

Eleven bor på skolen, men kan tage hjem de fleste weekender. Der er enkelte weekender i løbet af opholdet, hvor der er aktiviteter op skolen, som gør at eleverne skal blive på skolen i weekenden.

 

Datoer for højskole ophold 2010:

1/8-2010 - 18/12-2010

 

Datoer for højskole ophold 2011:

9/1-2011 - 25/6-201: forårskursus

1/8-2011 - 18/12-2011: efterårskursus

 

 

For at blive tilmeldt et højskole ophold skal du først udfylde en tilmeldingsblanket med personlige oplysninger samt valg af linjefag (kan downloades her). Du er velkommen til først at ringe og aftale et besøg, hvor en af skolens lærere vil vise dig rundt på skolen og svare på eventuelle spørgsmål.

 

Alternativ til efterskole eller ungdomsskole

Unge mellem 16 og 19 år kan vælge et ophold på en ungdomshøjskole f.eks. efter folkeskolen, som alternativ til efterskole, eller inden man starter på gymnasiet eller anden erhvervsskole. Forskellen er at der på ungdoms højskolen ikke er nogen eksamen. Her lærer man af lyst - og for at blive bedre til det man brænder for.

Andebølle Ungdomshøjskole

er også et rigtig godt sted for elever, som er droppet ud af gymnasiet, handelsskolen eller lignende. På skolen vil de blive en del af et fællesskab og få rig mulighed for at udvikle sig personligt. På hjemmesiden www.andebolle.dk kan du læse om skolen, skolens fag m.m.

 

 

PRISER FOR HØJSKOLE OPHOLD

 

Ugeprisen er 1095 kr. på almindelige kurser.
Der betales 1000 kr. i kursusgebyr ved tilmelding. Dækker blandt andet materialeforbrug.
Til den fælles rejse betales 2500 kr.

 

Der betales 200 kr. i depositum for elevens værelses nøgle.


ELEVSTØTTE

Under 18 år: 310 kr. pr. uge
17½-18 år: 435 kr. pr. uge
18 år+: 125 kr. pr. uge


Unge over 17½ år, som ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, skal betale 125 kr. mindre pr. kursusuge.

På Andebølle Ungdomshøjskole har man mulighed for at søge en mentorplads, hvor det er muligt at få nedsat betaling. Se mere på Højskolenes hjemmeside eller kontakt din UU-vejleder.
I tilfælde af, at eleven ikke gennemfører minimum 12 uger på mentor ordningen, opkræves der ordinær elevbetaling.

Indvandrere og efterkommere af disse kan søge om at få hele deres ophold finansieret af kommunen. Se mere på www.EMPH.dk

For indvandrere eller deres efterkommere fra tredjeverdenslande reduceres kursusprisen med 375 kr. pr. uge.

 

BETINGELSER

Det indbetalte kursusgebyr (1000 kr.) ved tilmeldelse anvendes bl.a. til materialer.
Ved framelding tidligere end 1 måned før kursusstart tilbagebetales 800 kr.

Afbrydes kurset i utide - enten fordi eleven ønsker at afbryde højskoleopholdet eller ved bortvisning fra skolen p.g.a. overtrædelse af skolens regler - betales den fulde kursusafgift i yderligere 4 uger regnet fra ophørsdato. Kursusgebyret tilbagebetales ikke.

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Ring for at få yderligere informationer om aktuelle priser og støttemuligheder.

 

 

Tilmeld online

Tilmeld dig sommerkursus via hjemmesidenved at udfylde en
familiekursus tilmelding
og sende den på mail til auh@andebolle.dk

 

 

Download

Download brochure om Familiekurser sommer 2011

 

 

Mentor

Mentor ordning

Tilbud for unge, der har behov for yderligere støtte end den studie- og erhvervsvejledning som højskolen giver. Her betaler staten for en mentor og kursusprisen er derfor lavere.


Læs mere om mentor ordningen her

 

 

Download

Tilmeldings-blanket

 

Brochure

 

 

 

TAG PÅ HØJSKOLE I ANDEBØLLE. UGDOMSHØJSKOLE FOR UNGE 16-19 ÅR.

"));