HØJSKOLE FOR UNGE. ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE ER EN AF DANMARKS UNGDOMS HØJSKOLER - ET ALTERNATIV TIL EN EFTERSKOLE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Links
- Højskolekurser
- Priser
 

- Sommerkurser
- Liverollespil

- Cirkus

- Funky familie

- Dogcamp

- Kunstlegeplads

- Studyprep
- Mentorordning
- Kombinations-
   projekt

 

 

MENTORORDNING

 

På Andebølle Ungdomshøjskole har man mulighed for at søge en mentorplads. Tilbudet er for unge, der har behov for yderligere støtte end den studie- og erhvervsvejledning som højskolen giver. Her betaler staten for en mentor og kursusprisen er derfor lavere.

Opholdet varer 24 uger, og den unge tilknyttes en fast mentor, der tager hånd om den unge og fungerer som personlig vejleder og sparringspartner. Du skal mindst genemføre 12 uger for at få mentorstøtte.

 

Alle lærere på Andebølle Ungdomshøjskole er nu uddannede mentorer!
Det betyder, at skolen nu kan optage 24 elever indenfor mentorordningen.

 

Fra 1/8-2010 er Lorens Lassen ansat for at støtte især mentor eleverne om morgenen, således at eleverne har kontakt til en mentorlærer hele dagen fra de står op til de går i seng. Om morgenen er det således Lorens de kan kontakte, i undervisningen er det deres lærer og om aftenen er det pågældende vagtlærer som er til hjælp for dem som har brug for det.

 

Det er altid en UU vejleder, der bedømmer, om du er berettiget til en mentor plads.


På Andebølle Ungdomshøjskole er der et veluddannet og dynamisk mentorkorps, der kan matche og sparre i forhold til forskelligartede behov og krydsproblemstillinger og støtte den unges faglige, sociale og personlige kompetencer og udvikling på vej mod en mere selvstændig voksen-, arbejds- og samfundstilværelse.

 

Der tages hensyn til den enkelte unges medbragte livs- og skoleerfaringer, kvalifikationer, modenhed og socioemotionelle konpentencer.

 

Andebølle Ungdomshøjskole har lang tradition for at hjælpe de unge, som:

• ønsker flere kreative fag

• ikke har været glade for at gå i skole

• ikke føler, at de er egnet til at sidde stille og læse i en bog

• ser sig selv som en enspænder

• har sociale og psykiske problemer

 

Ca. 1/3 unge kræver en særlig indsats for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Der er mange ekstra fordele ved at bruge en højskole som organisatorisk ramme for mentorordning. En meget væsentlig fordel for mentor og mentee er synlighed og tilgængelighed. Højskolelivet sikrer, at mentor eller mentee hurtigt kan kontaktes, hvis dette er nødvendigt, da begge er del af hinandens daglige liv.

 

Mentor og mentee mødes således på såvel det formelle som uformelle plan, og de holder øje med hinanden, hvilket giver et bedre helhedsorienteret blik og forståelse for den unge.

 

Relationen, hvor tillid, empati og tryghed er væsentlige faktorer, mellem den unge og mentor får bedre vilkår for at blive stærk og bæredygtig. En god og sund relation og dialog er samtidig forudsætning for et positivt selvbillede og livsmod.

 

En mentor kan støtte de unge:

• Hvis livet er svært og der er problemer (skole, kammerater, familie, sig selv)
• Hvis det er svært at skabe kontakt til andre unge
• Hvis det kniber med at komme op
• Hvis den unge ikke møder til tiden
• Hvis den unge ikke klarer sine arbejdsopgaver, forpligtigelser, undervisning
• Stå til rådighed for en snak
• I forb. mm praktiske problemer: transport, læge, pengefl?
• Styr på aftaler - struktur og planlægning i livet
• Støtte til botræning?
• Støtte fritidsliv


En mentor skal:
• Være bindeled mellem den unge, skolen og evt familien
• Hjælpe og motivere den unge med praktiske, skolemæssige, sociale og personlige opgaver, problemer og udfordringer videre i uddannelse og livet.

• Skabe tryghed og nærvær
• Respektere den unges autonomi og være lydhør

• Motivere og opmuntre
• Tage afsæt i den unge og dennes ressourcer

• Styrke selvbillede, tro på sig selv og holde fokus

• Tage hensyn og udvise forståelse
• Arbejde etisk
• Kommunikere anerkende
• Sikre en åben og konstruktiv dialog
• Være fleksibel
• Kunne sætte grænser
• Afklare forventninger
• Identificere Ønsker, behov og mål
• Mestre samtalen - samtalen er grundlaget

• Støtte til et selvstændigt liv med andre
• Støtte til at den unge tager initiativ


Mentee - forventninger og opgaver:
• Være åben og ærlig mht behov og forventninger

• Turde række ud og bede om hvad der er brug for

• Kunne tage imod støtte og vejledning

• Være samarbejdsvillig
• Arbejde positivt i forhold til aftaler der indgås

• Skal deltage aktivt og give feedback

 

Læs mere på www.ffd.dk (Bl.a. om økonomi)

 

Læs også om kombinationsprojekt

 

 

Tilmelding

Læs her hvordan du tilmelder dig et kursus på Andebølle Ungdomshøjskole

 

Du er også altid velkommen til at ringe til skolen

63 47 37 60

 

 

Kombinations-
   projekt

Kombinations-
projekt

 

Et tilbud for unge mellem16½ og 19 år uden ungdomsuddannelse, eller som vurderes som frafaldstruede på uddannelsen. Projektet kan tilbyde denne målgruppe at forberede dem til en erhvervsuddannelse, igennem et højskoleophold.


Læs mere om kombinations- projekt her

 

 

Download

Tilmeldings-blanket

 

Brochure

 

Flyer om mentor, kombi og EGU

 

 

TAG PÅ HØJSKOLE I ANDEBØLLE. UGDOMSHØJSKOLE FOR UNGE 16-19 ÅR.