Stydyprep er for elever med anden etnisk / lulturel baggrundm og imdeholder bl.a. studievejledning, sprogstudier, studieteknik og samfundsstudier

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Links
- Højskolekurser
- Priser
 

- Sommerkurser
- Liverollespil

- Cirkus

- Funky familie

- Dogcamp

- Kunstlegeplads

- Studyprep
- Mentorordning
- Kombinations-
   projekt

 

Links
- English text

 

 

 

STUDYPREP - STUDIEFORBEREDENDE KURSUS

(Den Europæiske Model)

 

Formål - samfundsstudie

Kursets formål er at forberede unge med anden etnisk og/eller kulturel baggrund på at studere i Danmark i en periode af 3 til 5 år ved at give dem viden om dansk kultur, uddannelse, vejledning og fremmedsprog. Kurset afsluttes ikke med eksamen, er ikke-kompetencegivende og giver ikke adgang til videre uddannelse eller ophold i Danmark.

 

Målgruppe

Den primære målgruppe er unge med anden etnisk og/eller kulturel baggrund, som ønsker at studere i Danmark i en periode af 3 til 5 år. Den sekundære målgruppe er andre unge, som ønsker at studere i Danmark i en kortere eller længere periode eller som ønsker at tilegne sig viden om europæisk kultur inden de fortsætter deres studier i eget hjemland.

 

Kursusbeskrivelse

Det studieforberedende kursus ”Den Europæiske Model” er designet til i nær social kontakt med andre unge fra Danmark og Europa at forberede udenlandske studerende til at studere på mellemlange og lange videregående uddannelser i Danmark og i den forbindelse opholde sig i Danmark i en periode af 3 til 5 år.


Kurset benytter højskole miljøet som et fundament for tilegnelse af sociale kompetencer, socialt samvær med unge fra Europa og personlig netværksudbygning.


Kurset har de fire hovedelementer: studievejledning, sprogstudier, studieteknik og samfundsstudier, som skal sikre at den studerende vælger det rigtige studie, har tilstrækkelig europæisk almen og pædagogisk viden til at følge dette, har et godt sprogligt fundament og er tilstrækkeligt tilpasset  i det danske samfund, så der primært kan fokuseres på at få det optimale ud af studierne.

 

Kompetencemål:

Kursisten skal have en bred viden om:

 1. det danske uddannelsessystem
 2. de pædagogiske metoder der anvendes i dansk uddannelse
 3. de teknikker og hjælpemidler der anvendes i danske studier.
 4. forventninger til eleven / underviseren / skolen
 5. vejledning og hvad det kan bruges til
 6. dansk historie, kultur og samfundsforhold

 

Kursisten skal:

 1. være bevist om sit sproglige niveau i engelsk og dansk
 2. være i stand til på egen hånd at aflægge en sprogprøve
 3. kunne overskue den økonomiske og arbejdsmæssige investering der er nødvendige
      for at gennemføre et studie i Danmark.

 

 

Download
Download studyprep håndbog
 

 

Galleri

studyprep elever på Andebølle Ungdomshøjskole

 

studieforberedende kursus på Andebølle Ungdoms højskole

 

 

Andebølle Ungdomshøjskole er international og har hvert år mange elever på studieforberedende kursus.