Andebølle Ungdomshøjskole / kunsthøjskole tilbyder kunst og design som linjefag

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Links
- Fællesfag
- Vejledning
- Temauger

LINJEFAG

- Rytmisk musik
- Kunst & Design
- Teater
- Film & medie
- Uddannelses-    forberedende    kursus
- Gastronomi &    service

 

 

UDDANNELSESFORBEREDENDE KURSUS

 

De første 20 elever optages i marts 2011 og herefter optages 2. hold i august 2011.

 

uddannelsesforberedende kursus

 

Den primære målgruppe for projektet er unge med anden etnisk og/eller kulturel baggrund, der for at komme videre i det danske uddannelsessystem mangler kvalifikationer i dansk og matematik.


Projektet henvender sig også til unge, som kan profitere af at opnå større kendskab til grundstenene i den danske kultur og det danske samfund.


Sekundær målgruppe er andre unge, der mangler kundskaber i dansk og matematik for at komme videre i uddannelsessystemet, som samtidig kan drage fordel af et højskoleophold. Kurset er dogåbent for alle og eneste adgangskrav er, at man er mellem 16 og 19 år gammel.

 

Formål

At løfte målgruppen, så den fagligt og socialt er i stand til at komme videre i uddannelsessystemet og samtidig etablere større forståelse for egen rolle i samfundet og de værdier og normer, der præger den danske kultur.

 

Mulighed for eksamination

I samarbejde med VUC og Assens kommune tilbyder Andebølle Ungdomshøjskoile
at formidle kontakt, så eleverne får mulighed for at gå til eksamen i dansk og matematik på såvel 9. som 10. klasses niveau. Eksaminationen foregår i juni måned og gennemføres for et mindre gebyr.

 

Evaluering

Efter endt kursus udfylder eleverne et evalueringsskema, hvor de anonymt kan tilkendegive deres mening om kurset og skolen som helhed.


Højskolen opretholder kontakt med den enkelte studerende de efterfølgende 6 måneder
for at kunne måle konkrete resultater af kurset. De indsamlede data anvendes til
en samlet skriftlig evaluering efter 2 gennemførte kurser ultimo december 2011.

 

Kompetencemål

Eleven skal efter gennemført kursus :
1. Være i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i dansk med tilfredsstillende
resultat.


2. Være i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i matematik med
tilfredsstillende resultat. For at opnå disse mål kan det være nødvendigt at den studerende deltager i undervisningen i mere end et semester.


3. Være bevidst om spillereglerne i det demokratiske samfund, samt forstå egen
rolle og muligheder som menneske i det danske samfund.


4. Møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen
af egen rolle i mødet med disse.

 

Projektets aktiviteter

Undervisningen er berammet til ialt 360 lektioner af 1 time fordelt over 16 uger
med 22,5 lektioner i hver uge.


Projektets deltagere vil modtage intensiv, differentieret undervisning i dansk og
matematik i op til 9. klasses niveau.


Dansk: 112 lektioner
Matematik: 112 lektioner


De kulturelt rettede lektioner fordeler sig således:
Morgensamling 40 Lektioner
Medborgerskab 32 lektioner
Foredrag 32 Lektioner
Ud af huset 24 lektioner
Introduktion 4 Lektioner
Evaluering 4 Lektioner

 

Financiering

1. Kurset vil kunne gennemføres, som et højskoleophold hvor kursisten betaler
kursusafgifter efter gældende regler, ca. 700 kroner per uge efter personlige tilskud.


2. Kurset kan gennemføres som et højskoleophold med tilknyttet mentor. Egenbetaling
som ovenfor, men med et klart defineret behov for mentor støtte.


3. Kurset kan gennemføres som et modul i en uddannelse og finansieres efter gældende
regler for disse uddannelser.


4. Kurset kan finansieres af kommunerne via den nye Ungepakke 2.

www.ffd.dk/ ungepakke2


5. Lokale eller Regionale Beskæftigelsesråd kan bevilge et antal pladser til kombinations
projekt elever, som anvises via lokale AF centre.
www.ffd.dk/indsatsomraader/erhvervs-skolesamarbejde

 

Forventet effekt af projektet

På det personlige plan vil den enkelte studerende opnå færdigheder til at kunne komme videre i uddannelsessystemet. Samtidig vil større forståelse for egen rolle i det omkringliggende samfund forøge mulighederne for at mestre eget liv.


På det samfundsmæssige plan vil en øget indsats over for målgruppen betyde en højere uddannelses og jobfrekvens og en mindre marginalisering.

 

Baggrunden for projektet

I en ungdomsårgang opnår ca. 35% af de unge ikke at komme i gang med en uddannelse de første 5 år efter endt 9. klasse.(Kilde UNIC: Profilmodellen 2008).


Et stort antal af disse bliver bremset af, at deres kvalifikationer i fagene dansk og matematik er utilstrækkelige på trods af gennemført folkeskole uddannelse. Samtidig bremses gruppen, der også er stærkt repræsenteret af unge med anden etnisk
baggrund, af voksende marginalisering og en hermed opstået mangel på forståelse for kernen i den danske kultur.

 

 

Tilmelding

Læs her hvordan du tilmelder dig et kursus på Andebølle Ungdomshøjskole

 

Du er også altid velkommen til at ringe til skolen

63 47 37 60

 

 

Galleri

Kunst på Andebølle Ungdomshøjskole
Kunst/Design

 

Kunst på Andebølle Ungdomshøjskole
Kunst/Design

 

Kunst og design undervisningen på Andebølle Ungdoms Højskole tilbuder undervisning i formgivning, tegning og meget mere.

"));