Højskolen Andebølle Ungdomshøjskole på Fyn giver eleverne vejledning

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Links
- Tilvalgsfag
- Fællesfag
- Vejledning
- Temauger

LINJEFAG

- Rytmisk musik
- Kunst & Design
- Teater
- Pædagogik &    psykologi
- Film & medie
- Uddannelses-    forberedende    kursus
- Gastronomi &    service

 

 

VEJLEDNING PÅ ANDEBØLLE UNGDOMS HØJSKOLE

Formålet med vejledningAndebølle Ungdomshøjskole er, ud over at opfylde de ministerielle krav, at afklare elevens kompetencer og udviklings potentiale. Alle elever på skolen modtager i løbet af opholdet vejledning.

 1. Der arbejdes i det daglige med livsoplysning og narrativ vejledning.
 2. Kostskolemiljøet giver personalet mulighed for at opleve eleven i sociale
      sammenhænge gennem hele døgnet.
 3. Eleven får mulighed for at afprøve, udvikle og udfordre sociale kompetencer i
      fællesskabet.
 4. Eleven har en opmærksom voksenkontakt og mulighed for lyttende og
      opmærksomme kammerater hele døgnet.
 5. Miljøet er befordrende for dannelse af identitet og integritet.
    

 

På højskolen lægges der vægt på erhvervsvejledning især gennem brug af www.UG.dk. Men især lægges der vægt på afklaring af kompetencer og udviklingsmuligheder.

Ud over vejledende samtaler i dagligdagen er der en vejledningsstruktur,
der indeholder fællesvejledning og individuel vejledning.
vejleder på Andebølle Ungdomshøjskole

 

Fællesvejledningen foretages i den første uge, eleven opholder sig på skolen.
Som regel følges eleven af en vejledningsportofolie/ handleplan fra tidligere uddannelsesinstitutioner. Hvis ikke, laves der en i samarbejde med vejlederen. Denne følges der op på, og ændres på i samarbejde med vejlederen.

Alle elever indkaldes til en personlig samtale med vejlederen, i starten og ved afslutningen af kurset. I denne samtale evalueres og afklares nye opnåede kompetencer og muligheder.

I løbet af kurset har eleven eller vejlederen mulighed for at mødes. Især omkring ansøgningsfrister og udfyldning af ansøgningsskemaer, er der megen aktivitet..


Succeskriterier

At eleven finder den for ham/hende relevante uddannelse.
At eleven får de relevante kompetencer og evner til at påbegynde denne.
At eleven får motivationen og engagementet, har lysten!!!
At eleven reflekterer.

Venlig hilsen højskolelærer og vejleder
Birger Larsen

 

højskolelærer Birger Larsen

 

Tilmelding

Læs her hvordan du tilmelder dig et kursus på Andebølle Ungdomshøjskole

 

Du er også altid velkommen til at ringe til skolen

63 47 37 60

 

 

Galleri

glad elev på Andebølle Ungdomshøjskole

 

lykkelig elev på Andebølle Ungdomshøjskole

 

fællesskab mellem lærere og elever

 

Vejleder på Andebølle Ungdomshøjskole giver elverne vejledning i hvilke muligheder de har efter højskole opholdet